Beeld 2015 2017-03-30T14:37:26+02:00

Beeld 2015

Onder de brug hebben we gesproken met het college over Zwolle Actief. Een ontmoeting van deelnemers, activeringscoaches en managers

Een gedicht als output van het project Dichter bij de Overkant tussen deelnemers en leerlingen van het Deltion College

Ondernemersclub Junior Kamer Zwolle heeft ons en de Herberg een jaarlang gesponsord en steun gegeven

Deelnemer Chafik rijkt zijn eerste ‘proefexemplaar’ van alarmbellen uit aan wethouder Nelleke Vedelaar. Dit als start van de crowdfundingscampagne

Teamfoto van het team in 2015

Ondernemers en deelnemers verbinden aan elkaar, dat hebben we gedaan tijdens een workshop Toekomst Richting Betaald Werk

Heerlijk een dagje  met het team naar Ameland om daar uit te waaien

Samen met deelnemers en medewerkers van de GGD vissen in samenwerking met Stichting Present

Presentatie van Zwolle Actief gehouden bij Verdiwel. Alle deelnemers, directeuren en bestuurders van welzijnsinstellingen en maatschappelijke instellingen, deden goed mee!

In samenwerking met Marcus Jan van  MacsMoves worden er sportmomenten georganiseerd op de zondagen