Ervaringsverhaal Henk 2017-01-13T14:07:02+01:00

Henk haalde zijn familiebanden weer aan

Henk van 55 jaar komt berooid terug uit Roemenië met de pendelbus. Hij heeft zich gemeld bij de dak- en thuislozenopvang De Herberg. Omdat Henk als laatste in de regiogemeente heeft gewoond, besluit de Centrale Toegang dat hij in Zwolle mag blijven. Na dit besluit kwam Henk in de caseload van Zwolle Actief. Ik ben hem als activeringcoach gaan opzoeken om kennis te maken.

Op de vraag waarom en waardoor Henk dakloos is geworden en wat zijn wensen zijn ten aanzien van de toekomst kwam er een heel verhaal. Henk is geboren als schipperskind en zijn ouders voerden over de binnenwateren van Europa. Door een brand op het schip verloor Henk drie broertjes. Henk en zijn zus bleven achter. Zijn zus bleef aan wal en Henk bleef op het schip van zijn ouders werken. Toen zijn ouders het werk niet meer konden doen, gingen ze aan wal wonen en werd het schip verkocht. Henk ging als zetbaas werken voor een rederij en moest met een matroos aan boord. De matroos woonde in het voorschip. Henk besteedde te goede trouw zijn boekhouding en financiën aan hem uit. Daar Henk het niet controleerde werd er misbruik van hem gemaakt en verdween er geld. Henk vond het ongezellig aan boord. Hij maakte kennis met een buitenlandse vrouw die met hem mee voer. Al het geld dat Henk verdiende, verdween naar het buitenland. Na enkele jaren – nadat er geen werk meer was als schipper – is Henk bij zijn vriendin in Roemenië gaan wonen. Daar stond een mooi huis dat was gebouwd van zijn geld. Omdat Henk daar geen geldelijke bijdrage meer leverde, werd hij op transport gezet naar Nederland.

Henk zegt geen geld te hebben en te moeten bedelen voor een sigaret. Dit wil hij niet. Er moet een uitkering worden aangevraagd en een ID-kaart. Ook blijkt er een belastingschuld te zijn. Wat Henk nu wil is geld verdienen om een frikandel te kunnen kopen. We hebben voorgesteld om bij Tactus te gaan kijken naar mogelijkheden voor werk. Omdat Henk vroeg wakker is, slecht slaapt, piekert en beelden ziet, kan hij daar om 06.30 uur beginnen met schoonmaken en papier prikken, goed voor       €5,- per dag. In eerste instantie is Henk gered maar omdat hij een drankprobleem heeft en geen weerstand kan bieden aan mensen die misbruik van hem maken, is het wenselijk dat hij in bescherming wordt genomen door de zorginstanties. Via de huisarts heeft Henk een indicatie gekregen voor de zorg bij Tactus, zodat verslavingszorg kan worden opgestart. Er is een vertrouwensband ontstaan met Henk en hij kan het met iemand delen. De familiebanden worden weer aangehaald, al zijn deze flink beschadigd.